Hakkımızda

Mayıs 2015 tarihinde ilk sayımızı okura sunduk. İki ayda bir yayınlanan, şiirin ve öykünün eşiğinde bekleyen bir edebiyat dergisiyiz. “Yürekte bukağı, zihinde nal, koşuyoruz koşmamaya…” söylemiyle yola çıkmış ve bu söylemle yolda bulunmayı diliyoruz elbet. Vaktimizi düşmanlık ve nefretle geçirmeyi hayal etmiyoruz. Propagandalar planlamıyor, beylik ifadelerle onu bundan, bunu ondan ayırmıyoruz. Size –yahut kendimize– sunduğumuz yalın bir ayna yalnızca. Ne ise pahası yansıdığımızın ona talibiz. Edebî alâkalara yeni soluklar sakladığımızı, bir çığır olduğumuzu söylemek gülünç bize göre. Bir ün değil utkumuz. Yahut alkış… Yarayı arama, bulma ve anlamanın gayretindeyiz.

Çünkü yara insanın kendisi kadar eskidir.