YEŞİL LAMBA

Dilan Özdemir ( 22.11.2018 )

Thomas More Utopia Yeşil Lamba

Utopia, Thomes More tarafından kurgulanmış, zaten “hiçbir yerde olmayan” anlamına da gelen bir diyar. Nietzsche’nin “üstinsan” tanımına benzer olarak benim de Utopia için “üstmemleket” diyesim geliyor. More, kitabı iki bölümle kurmuş. Birinci bölüm, asıl hikâyenin anlatılacağı ikinci bölüm için bir hazırlık niyetinde. Giriş, gemici Raphael Hythloday’ın gördüğü ve bir süre orada yaşadığı Utopia’nın bahsini açtığı kısım. Utopia’nın ne olduğu bilgisine kitabın ikinci bölümünde genişçe yer verilmiş.

Devamı